മൊബൈലില്‍ മലയാളം വായിക്കാം.

നിങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതാകും ഇതു.അറിയാത്തവര്‍ക്കായി ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോര്‍ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയിരുന്നെങ്കില്‍....ഇന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ..?

എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ് ഈ ടിപ്.

ഇതിനു ഒഴിച്ച് കൂടാന്‍ ആവാത്ത ചില സംഭവങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1 . മൊബൈലില്‍ മലയാളം വായിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം.
2 .മൊബൈല്‍ വര്‍ക്കിംഗ്‌ കണ്ടീഷനോട് കൂടിയത്  ( നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ നിര്‍ബന്ധം )
3 . Opera Mini browser  എന്നാ സോഫ്ട്വെയര്‍.

സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.

അഡ്രെസ്സ് ബാറില്‍  about:config   എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ( about കഴിഞ്ഞു  :   ഇടാന്‍ മറക്കരുതേ..)

 ചില മൊബൈലില്‍  config:  എന്ന് മാത്രം അടിച്ചാല്‍ മതിയാകും..

ശേഷം ..സ്ക്രീനില്‍..
 ചിത്രത്തില്‍ വട്ടം വരച്ച ഭാഗങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.അതില്‍ കാണുന്ന പോലെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യുക.
ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ആയി ദാ.. ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്കൂ..

സന്തോഷായില്ലേ..?
നിങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതാകും ഇതു.അറിയാത്തവര്‍ക്കായി ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോര്‍ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയിരുന്നെങ്കില്‍....ഇന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ..?

എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ് ഈ ടിപ്.

ഇതിനു ഒഴിച്ച് കൂടാന്‍ ആവാത്ത ചില സംഭവങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1 . മൊബൈലില്‍ മലയാളം വായിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം.
2 .മൊബൈല്‍ വര്‍ക്കിംഗ്‌ കണ്ടീഷനോട് കൂടിയത്  ( നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ നിര്‍ബന്ധം )
3 . Opera Mini browser  എന്നാ സോഫ്ട്വെയര്‍.

സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.

അഡ്രെസ്സ് ബാറില്‍  about:config   എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ( about കഴിഞ്ഞു  :   ഇടാന്‍ മറക്കരുതേ..)

 ചില മൊബൈലില്‍  config:  എന്ന് മാത്രം അടിച്ചാല്‍ മതിയാകും..

ശേഷം ..സ്ക്രീനില്‍..
 ചിത്രത്തില്‍ വട്ടം വരച്ച ഭാഗങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.അതില്‍ കാണുന്ന പോലെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യുക.
ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ആയി ദാ.. ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്കൂ..

സന്തോഷായില്ലേ..?

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ക്ലിനിക്


നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ താഴെ കമന്റ്‌ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കില്‍ ഞാനും അല്ലെങ്കില്‍ അറിയാവുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതാണ്.
          നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം
         നിങ്ങളുടെ സംശയത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റ്  ഡിറ്റയില്സും വെക്കുക.പബ്ലിക്‌ ആയി ഐഡി തരാന്‍ മടിയുള്ളവര്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
 shahidsha8@gmail.com 

നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ താഴെ കമന്റ്‌ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കില്‍ ഞാനും അല്ലെങ്കില്‍ അറിയാവുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതാണ്.
          നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം
         നിങ്ങളുടെ സംശയത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റ്  ഡിറ്റയില്സും വെക്കുക.പബ്ലിക്‌ ആയി ഐഡി തരാന്‍ മടിയുള്ളവര്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
 shahidsha8@gmail.com 

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത എങ്ങിനെ വര്ദിപ്പിക്കാം

പലരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ തലവേദനയാണ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സ്ലോ ആകുന്നത്.ഇടക്ക് നിങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ദാ..ഇതു പോലെ ചെയ്യാന്‍ തോന്നിയിട്ടില്ലേ?

ചില പോടിക്കൈകളിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം.1 .ടെമ്പരറി ഫയല്‍സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

അതിനായി വിന്‍ഡോസ്‌ കീയും "R " ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തുക.


"ok"ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയ്യുക.
ഈ ഫോല്ടെരില്‍  ഉള്ളതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. പേടിക്കേണ്ടാ..ദൈര്യപൂര്‍വം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ..


ആക്രാന്തം കാട്ടണ്ട , എല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നോക്കിയാല്‍ ദാ..ഇതായിരിക്കും സ്ഥിതി.
ഓരോ ഫോല്ടെര്സ് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.എല്ലാ ഫോല്ടെരും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.പറ്റാവുന്നതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

2.Recent document ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇതിനായി വീണ്ടും വിന്‍ഡോസ്‌ കീയും "R " ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തുക.
തുടര്‍ന്ന് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Recent എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം കാണുക.

"ok"ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയ്യുക.ഈ ഫോല്ടെരില്‍  ഉള്ളതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം.
4.ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഫോള്‍ഡറും,
പ്രിന്‍റര്‍ ഓപ്ഷനും സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്യുക.

ഇതിനായി "my computer " ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ  'folder option'  ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.


 automatically search for network folders and printers. എന്നതില്‍ ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് ഒഴിവാക്കുക.

3. CCleaner ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്യുക.

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.5."Upgrade your PC's RAM"


ആഹാ..പാലം കടക്കോളം നാരായണ. പാലം കടന്നപ്പോ കമ്മന്റ് അടിക്കാതെ പോകാണോ? ശിവ..ശിവാ..
പലരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ തലവേദനയാണ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സ്ലോ ആകുന്നത്.ഇടക്ക് നിങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ദാ..ഇതു പോലെ ചെയ്യാന്‍ തോന്നിയിട്ടില്ലേ?

ചില പോടിക്കൈകളിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം.1 .ടെമ്പരറി ഫയല്‍സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

അതിനായി വിന്‍ഡോസ്‌ കീയും "R " ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തുക.


"ok"ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയ്യുക.
ഈ ഫോല്ടെരില്‍  ഉള്ളതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. പേടിക്കേണ്ടാ..ദൈര്യപൂര്‍വം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ..


ആക്രാന്തം കാട്ടണ്ട , എല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നോക്കിയാല്‍ ദാ..ഇതായിരിക്കും സ്ഥിതി.
ഓരോ ഫോല്ടെര്സ് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.എല്ലാ ഫോല്ടെരും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.പറ്റാവുന്നതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

2.Recent document ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇതിനായി വീണ്ടും വിന്‍ഡോസ്‌ കീയും "R " ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തുക.
തുടര്‍ന്ന് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Recent എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം കാണുക.

"ok"ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയ്യുക.ഈ ഫോല്ടെരില്‍  ഉള്ളതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം.
4.ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഫോള്‍ഡറും,
പ്രിന്‍റര്‍ ഓപ്ഷനും സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്യുക.

ഇതിനായി "my computer " ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ  'folder option'  ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.


 automatically search for network folders and printers. എന്നതില്‍ ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് ഒഴിവാക്കുക.

3. CCleaner ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്യുക.

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.5."Upgrade your PC's RAM"


ആഹാ..പാലം കടക്കോളം നാരായണ. പാലം കടന്നപ്പോ കമ്മന്റ് അടിക്കാതെ പോകാണോ? ശിവ..ശിവാ..

പെടലിയെ സഹായിച്ച കഥ

ല്ലാവരും കമന്റ്‌ അടിക്കുമെങ്കില്‍ ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം. കമന്റ്‌ അടിക്കുമല്ലോ ..?
ഇന്നു രാവിലെ "അലി ബായ് "വിളിച്ചു. ആര്..? മ്മടെ പെടലിയെ..

" എടാ ഷാഹിദേയ്..എന്നെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം..ഞാന്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്‌വേര്‍ഡ്‌ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നു.ജി മെയിലോ യാഹൂവോ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌താല്‍ മതി യൂസര്‍ നെയിമും പാസ് വോര്‍ഡും ഓടോമാടിക് ആയി വരുന്നു.പെണ്ണും പിള്ള എങ്ങാനും മെയില്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌താല്‍ കല്യാണ ബ്രോക്കെര്മാര്‍ക്ക് വീണ്ടും പണിയാകും.( വേറെ കിട്ടാന്‍ കുറച് മിനക്കേടാണ്.കയ്യിലിരുപ്പു അതാണല്ലോ..) എന്നെ സഹായിക്കണം. "
വരാനുള്ളത് വഴിയില്‍ തങ്ങില്ല അത് ജിമെയിലിന്റെ വേഷത്തിലും വരും. കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓര്‍ത്താല്‍ മതിയായിരുന്നു .
ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ... അല്ലേലും നമ്മളെന്തിനാ പരദൂഷണം പറയുന്നേ ?എന്തോകെ ആണേലും ആള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ട്ടോ.. ( ഉറങ്ങി ക്കഴിഞ്ഞാല്‍ )
അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നെ.. ആ .. കമന്റ്‌.
കമന്റ്‌ ഇടുമെന്ന പ്രത്യാശയില്‍ ഞാന്‍ സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം.
വളരെ സിമ്പിള്‍ ആണ്. Ctrl-Shift-Delete
ഈ മൂന്നു കീയും ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തി ശെരിയാക്കാന്‍ പറ്റും.
എങ്ങിനുണ്ട്..എങ്ങിനുണ്ട്.. ( ഇന്നസെന്റ്‌ )
Ctrl-Shift-Delete അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രൌസിങ്ങ് ഡാറ്റ നീക്കുന്നതുനുള്ള ഒരു വിന്‍ഡോ തുറന്നു വരും. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബ്രൌസിങ്ങ് ഹിസ്റ്ററി, പാസ് വെടുകള്‍ , കുക്കീസ്, കാഷേ, ഡൌണ്‍ലോഡ്സ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. ഇതില്‍ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യണം എന്നു നോക്കി അവ ടിക് ചെയ്തു നല്‍കി Clear Now അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി.

വിവിധ ബ്രൊസറുകളിലെ വിന്‍ഡോകള്‍
ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എക്സ്‌പ്ലോറര്‍


 മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്ഗൂഗിള്‍ ക്രോം
 
ഹലോ മാഷേ..കമന്റ്‌ അടിക്കാതെ പോകാണോ ? 100 തവണ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു കമന്റ്‌ ഇടൂലെ.. . കമന്റ്‌ ഇടൂലെന്നു. കമ്മന്റ് എന്ന് തന്നെ അല്ലെ പറഞ്ഞത് ?സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ലാലോ ?
നീയിപ്പോ അങ്ങിനെ ചുമ്മാ പോകണ്ട ഇവിടെ കമന്റും എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി.
എന്റെ കണ്ട്രോള്‍ പോകുന്നുണ്ട് ട്ടാ...
.എന്തോ.... ദേ വരണൂ....
എന്നെ ആരോ വിളിക്കുന്നു....
ല്ലാവരും കമന്റ്‌ അടിക്കുമെങ്കില്‍ ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം. കമന്റ്‌ അടിക്കുമല്ലോ ..?
ഇന്നു രാവിലെ "അലി ബായ് "വിളിച്ചു. ആര്..? മ്മടെ പെടലിയെ..

" എടാ ഷാഹിദേയ്..എന്നെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം..ഞാന്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്‌വേര്‍ഡ്‌ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നു.ജി മെയിലോ യാഹൂവോ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌താല്‍ മതി യൂസര്‍ നെയിമും പാസ് വോര്‍ഡും ഓടോമാടിക് ആയി വരുന്നു.പെണ്ണും പിള്ള എങ്ങാനും മെയില്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌താല്‍ കല്യാണ ബ്രോക്കെര്മാര്‍ക്ക് വീണ്ടും പണിയാകും.( വേറെ കിട്ടാന്‍ കുറച് മിനക്കേടാണ്.കയ്യിലിരുപ്പു അതാണല്ലോ..) എന്നെ സഹായിക്കണം. "
വരാനുള്ളത് വഴിയില്‍ തങ്ങില്ല അത് ജിമെയിലിന്റെ വേഷത്തിലും വരും. കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓര്‍ത്താല്‍ മതിയായിരുന്നു .
ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ... അല്ലേലും നമ്മളെന്തിനാ പരദൂഷണം പറയുന്നേ ?എന്തോകെ ആണേലും ആള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ട്ടോ.. ( ഉറങ്ങി ക്കഴിഞ്ഞാല്‍ )
അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നെ.. ആ .. കമന്റ്‌.
കമന്റ്‌ ഇടുമെന്ന പ്രത്യാശയില്‍ ഞാന്‍ സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം.
വളരെ സിമ്പിള്‍ ആണ്. Ctrl-Shift-Delete
ഈ മൂന്നു കീയും ഒന്നിച്ചു അമര്‍ത്തി ശെരിയാക്കാന്‍ പറ്റും.
എങ്ങിനുണ്ട്..എങ്ങിനുണ്ട്.. ( ഇന്നസെന്റ്‌ )
Ctrl-Shift-Delete അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രൌസിങ്ങ് ഡാറ്റ നീക്കുന്നതുനുള്ള ഒരു വിന്‍ഡോ തുറന്നു വരും. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബ്രൌസിങ്ങ് ഹിസ്റ്ററി, പാസ് വെടുകള്‍ , കുക്കീസ്, കാഷേ, ഡൌണ്‍ലോഡ്സ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. ഇതില്‍ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യണം എന്നു നോക്കി അവ ടിക് ചെയ്തു നല്‍കി Clear Now അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി.

വിവിധ ബ്രൊസറുകളിലെ വിന്‍ഡോകള്‍
ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എക്സ്‌പ്ലോറര്‍


 മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്ഗൂഗിള്‍ ക്രോം
 
ഹലോ മാഷേ..കമന്റ്‌ അടിക്കാതെ പോകാണോ ? 100 തവണ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു കമന്റ്‌ ഇടൂലെ.. . കമന്റ്‌ ഇടൂലെന്നു. കമ്മന്റ് എന്ന് തന്നെ അല്ലെ പറഞ്ഞത് ?സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ലാലോ ?
നീയിപ്പോ അങ്ങിനെ ചുമ്മാ പോകണ്ട ഇവിടെ കമന്റും എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി.
എന്റെ കണ്ട്രോള്‍ പോകുന്നുണ്ട് ട്ടാ...
.എന്തോ.... ദേ വരണൂ....
എന്നെ ആരോ വിളിക്കുന്നു....

ഏതു websitile വീഡിയോ ആയാലും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റേയും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അല്ലാതെയും എങ്ങിന ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം ?

യു ട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു പാട് സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ ഇന്നു  ലഭ്യമാണ്.എന്നാല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇല്ലാതെ ഏത് വെബ്‌സൈറ്റിലെ  വീഡിയോകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞാലോ?

പലപ്പോഴും  നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ , ഫേസ്ബൂകിലെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍....... എന്ന്.?

ഇല്ലേ..? സത്യം പറ.

ദാ..ഇനി അതും നമുക്ക്  ഈസിയായി ചെയ്യാം.

 ഫേസ് ബുക്കില്‍ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും വീഡിയോസ്  എളുപ്പത്തില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

എങ്ങിനുണ്ട്..എങ്ങിനുണ്ട്..???

ഇതിനു  ആദ്യം വേണ്ടത്‌ MOZZILLA FIREFOX ആണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എക്സ്പ്ലോറര്‍, ഗൂഗിള്‍ക്രോം, ഇതിലൊന്നും വര്‍ക്കിംഗ്‌ ആവില്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഇല്ലാത്തവര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക


ഇപ്പോള്‍ ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ്‌  ആയി. ഇതിനെ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യല്‍ ആണ് അടുത്ത പണി.
തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന വിന്‍ഡോകള്‍ "Next "ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.

ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ടിപ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്‌. അതിനായി ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ വിന്‍ഡോ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തതിനു ശേഷം Tools >>> Add -ons ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

search ബോക്സില്‍ video downloadhelper എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റര്‍ ചെയ്യുക.
( മുകളിലെ ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന വട്ടം നോക്കുക )

ഇപ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വിന്‍ഡോ ഓപ്പണ്‍ ആയിട്ടുണ്ടാകും.add -ons ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക ഫയര്‍ഫോക്സ് restart ചെയ്യുക….

ഇനി  യുടുബിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ.. ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും  ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുകയുക.
ഞാന്‍  താഴെ ഉദാഹരണമായി ഫേസ് ബുക്ക്‌ വിഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

"Arrow Mark" ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മള്‍ ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്ത സംഭവം അതാണ്‌.ചുവന്ന അടയാളത്തില്‍ മാര്‍ക്ക്‌ കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 ഇപ്പോള്‍ വീഡിയോ ഡൌണ്‍ലോഡ് ആയികൊളും.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എവിടെയാണ് സേവ് ആയത്? എങ്ങിനെ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും? അതിനും വഴിയുണ്ട്.
ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ആയ ഫയലില്‍ right click
ചെയ്തു "Open Containing Folder" ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ആകും. ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത വിഡിയോ വര്‍ക്ക്‌ ആവുന്നില്ലേല്‍ " VLC Player " ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


സന്തോഷായില്ലേ?? നിങ്ങള്‍ മാത്രം സന്തോഷമായിരുന്നാല്‍ മതിയോ? എനിക്കും വേണ്ടേ സന്തോഷം? എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പമാ..
കമന്റ്‌..കമന്റ്‌...
യു ട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു പാട് സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ ഇന്നു  ലഭ്യമാണ്.എന്നാല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇല്ലാതെ ഏത് വെബ്‌സൈറ്റിലെ  വീഡിയോകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞാലോ?

പലപ്പോഴും  നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ , ഫേസ്ബൂകിലെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍....... എന്ന്.?

ഇല്ലേ..? സത്യം പറ.

ദാ..ഇനി അതും നമുക്ക്  ഈസിയായി ചെയ്യാം.

 ഫേസ് ബുക്കില്‍ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും വീഡിയോസ്  എളുപ്പത്തില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

എങ്ങിനുണ്ട്..എങ്ങിനുണ്ട്..???

ഇതിനു  ആദ്യം വേണ്ടത്‌ MOZZILLA FIREFOX ആണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എക്സ്പ്ലോറര്‍, ഗൂഗിള്‍ക്രോം, ഇതിലൊന്നും വര്‍ക്കിംഗ്‌ ആവില്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഇല്ലാത്തവര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക


ഇപ്പോള്‍ ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ്‌  ആയി. ഇതിനെ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യല്‍ ആണ് അടുത്ത പണി.
തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന വിന്‍ഡോകള്‍ "Next "ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഫയര്‍ഫോക്സ്‌ ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.

ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ടിപ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്‌. അതിനായി ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ വിന്‍ഡോ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തതിനു ശേഷം Tools >>> Add -ons ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

search ബോക്സില്‍ video downloadhelper എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റര്‍ ചെയ്യുക.
( മുകളിലെ ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന വട്ടം നോക്കുക )

ഇപ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വിന്‍ഡോ ഓപ്പണ്‍ ആയിട്ടുണ്ടാകും.add -ons ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക ഫയര്‍ഫോക്സ് restart ചെയ്യുക….

ഇനി  യുടുബിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ.. ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും  ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുകയുക.
ഞാന്‍  താഴെ ഉദാഹരണമായി ഫേസ് ബുക്ക്‌ വിഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

"Arrow Mark" ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മള്‍ ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്ത സംഭവം അതാണ്‌.ചുവന്ന അടയാളത്തില്‍ മാര്‍ക്ക്‌ കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 ഇപ്പോള്‍ വീഡിയോ ഡൌണ്‍ലോഡ് ആയികൊളും.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എവിടെയാണ് സേവ് ആയത്? എങ്ങിനെ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും? അതിനും വഴിയുണ്ട്.
ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ആയ ഫയലില്‍ right click
ചെയ്തു "Open Containing Folder" ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ആകും. ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത വിഡിയോ വര്‍ക്ക്‌ ആവുന്നില്ലേല്‍ " VLC Player " ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


സന്തോഷായില്ലേ?? നിങ്ങള്‍ മാത്രം സന്തോഷമായിരുന്നാല്‍ മതിയോ? എനിക്കും വേണ്ടേ സന്തോഷം? എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പമാ..
കമന്റ്‌..കമന്റ്‌...

ബ്ലോഗേര്‍സ് ..ഇതിലെ..ഇതിലെ..

നമ്മള്‍ ഉറക്കമിളച്ചു ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണും വെട്ടിച്ചു എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്‌താല്‍ എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകും??

അതെ അങ്ങിനേയും ചില ബൂലോക കള്ളന്മാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഉണ്ട്.ഇന്ന് അവര്‍ക്കിട്ടു എങ്ങിനെ ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ പോസ്റ്റ്‌.

ആ ദ്യം  ചെയ്യേണ്ടത്‌ സ്വന്തം ബ്ലോഗ്‌ ടെമ്പ്ലേറ്റ്  ബാക്ക് അപ്പ്‌ എടുത്ത്  വെക്കല്‍ ആണ്. ( പരീക്ഷണം വിജയിചില്ലേല്‍ വഴിയാധാരം ആകരുതല്ലോ. )
ബാക്  അപ്പ്‌ എടുക്കല്‍ എങ്ങിനെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം.

ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായി പരീക്ഷണം തുടങ്ങാം. ( ഞാന്‍ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചതാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ കോപ്പി ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ..)

ആദ്യം ദാ..ഇവിടെ ക്ലിക്കി    sign in ചെയ്യുക.

ഇനി  Ctrl കീയും  F ഇവ ഒന്നിച്ചു പ്രസ്‌ ചെയ്യുക
മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ Arrow മാര്‍ക്ക്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോള്‍ അത് ബ്ലോഗിന് മുകള്‍ വശതായിരിക്കും കാണുക.
ആ ബോക്സില്‍  <head>  ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുക. മുകളില്‍ ഉള്ള ചിത്രത്തില്‍ പച്ച കളര്‍ നോക്കുക. അതിനു തൊട്ടു താഴെയായി താഴെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ്‌ കോപ്പിപേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

<!-- disable copy paste http://indradhanuss.blogspot.com-->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

ഇനി ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡില്‍ ഹെഡ് സെക്ഷന്‍ അവസാനിക്കുന്ന </head> എന്ന ടാഗിന് തൊട്ടു താഴെയായി, താഴെ കാണുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.(മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ തന്നെ </head> എന്ന വാക്കു നല്കി ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡില്‍ ഈ ഭാഗവും കണ്ടുപിടിക്കുക. )

<body oncontextmenu='return false;'>
Ind disable</body>


ഇനി ടെമ്പ്ലേറ്റ് സേവ് ചെയ്തു ബ്ലോഗ് തുറന്നു നോക്കിയേ.
ബ്ലോഗില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്കും നടക്കില്ല ഡ്രാഗ് ചെയ്തുള്ള സെലക്ഷനും നടക്കില്ല. ഓക്കേ ആണെങ്കില്‍ അറിയിക്കണേ...
ബ്ലോഗ് ടെമ്പ്ലറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി ബ്ലോഗ്ഗെറിന്റെ ശാപം Error Code ആയി ഏറ്റുവാങ്ങിയവര്‍ ക്ഷമിക്കുക. അത്തരം ചില ബ്ലോഗ് ടെമ്പ്ലറ്റുകളില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ സാധ്യമാകില്ല. :-) 


ഇപ്പോള്‍  സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതിപ്പോ എങ്ങിനെയാ ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക ??

അതിനും  വഴിയുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ താഴെ കമന്റ്‌ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌താല്‍ കോഡ് മെയില്‍ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്.പബ്ലിക്ക് ആയി മെയില്‍ തരാന്‍ മടി ഉള്ളവര്‍ shahidsha8@gmail.com എന്നതിലേക്ക് ഒരു മെയില്‍ അയച്ചാലും മതി. ഇതിനും മടി ഉള്ളവര്‍ക്കും വേറെ ഒരു വഴി ഉണ്ട്.

ഒരു  പേനയും കടലാസും എടുക്കുക. കോഡ് തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതുക.
ഹല്ല പിന്നെ..
താഴെ കമ്മന്റ്  അടിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്‌താല്‍ പരീക്ഷണം വിജയിക്കില്ല.അപ്പൊ കമ്മന്റ് മറക്കണ്ട.

നമ്മള്‍ ഉറക്കമിളച്ചു ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണും വെട്ടിച്ചു എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്‌താല്‍ എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകും??

അതെ അങ്ങിനേയും ചില ബൂലോക കള്ളന്മാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഉണ്ട്.ഇന്ന് അവര്‍ക്കിട്ടു എങ്ങിനെ ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ പോസ്റ്റ്‌.

ആ ദ്യം  ചെയ്യേണ്ടത്‌ സ്വന്തം ബ്ലോഗ്‌ ടെമ്പ്ലേറ്റ്  ബാക്ക് അപ്പ്‌ എടുത്ത്  വെക്കല്‍ ആണ്. ( പരീക്ഷണം വിജയിചില്ലേല്‍ വഴിയാധാരം ആകരുതല്ലോ. )
ബാക്  അപ്പ്‌ എടുക്കല്‍ എങ്ങിനെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം.

ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായി പരീക്ഷണം തുടങ്ങാം. ( ഞാന്‍ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചതാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ കോപ്പി ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ..)

ആദ്യം ദാ..ഇവിടെ ക്ലിക്കി    sign in ചെയ്യുക.

ഇനി  Ctrl കീയും  F ഇവ ഒന്നിച്ചു പ്രസ്‌ ചെയ്യുക
മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ Arrow മാര്‍ക്ക്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോള്‍ അത് ബ്ലോഗിന് മുകള്‍ വശതായിരിക്കും കാണുക.
ആ ബോക്സില്‍  <head>  ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുക. മുകളില്‍ ഉള്ള ചിത്രത്തില്‍ പച്ച കളര്‍ നോക്കുക. അതിനു തൊട്ടു താഴെയായി താഴെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ്‌ കോപ്പിപേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

<!-- disable copy paste http://indradhanuss.blogspot.com-->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

ഇനി ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡില്‍ ഹെഡ് സെക്ഷന്‍ അവസാനിക്കുന്ന </head> എന്ന ടാഗിന് തൊട്ടു താഴെയായി, താഴെ കാണുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.(മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ തന്നെ </head> എന്ന വാക്കു നല്കി ടെമ്പ്ലേറ്റ് കോഡില്‍ ഈ ഭാഗവും കണ്ടുപിടിക്കുക. )

<body oncontextmenu='return false;'>
Ind disable</body>


ഇനി ടെമ്പ്ലേറ്റ് സേവ് ചെയ്തു ബ്ലോഗ് തുറന്നു നോക്കിയേ.
ബ്ലോഗില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്കും നടക്കില്ല ഡ്രാഗ് ചെയ്തുള്ള സെലക്ഷനും നടക്കില്ല. ഓക്കേ ആണെങ്കില്‍ അറിയിക്കണേ...
ബ്ലോഗ് ടെമ്പ്ലറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി ബ്ലോഗ്ഗെറിന്റെ ശാപം Error Code ആയി ഏറ്റുവാങ്ങിയവര്‍ ക്ഷമിക്കുക. അത്തരം ചില ബ്ലോഗ് ടെമ്പ്ലറ്റുകളില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ സാധ്യമാകില്ല. :-) 


ഇപ്പോള്‍  സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതിപ്പോ എങ്ങിനെയാ ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക ??

അതിനും  വഴിയുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ താഴെ കമന്റ്‌ ആയി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌താല്‍ കോഡ് മെയില്‍ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്.പബ്ലിക്ക് ആയി മെയില്‍ തരാന്‍ മടി ഉള്ളവര്‍ shahidsha8@gmail.com എന്നതിലേക്ക് ഒരു മെയില്‍ അയച്ചാലും മതി. ഇതിനും മടി ഉള്ളവര്‍ക്കും വേറെ ഒരു വഴി ഉണ്ട്.

ഒരു  പേനയും കടലാസും എടുക്കുക. കോഡ് തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതുക.
ഹല്ല പിന്നെ..
താഴെ കമ്മന്റ്  അടിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്‌താല്‍ പരീക്ഷണം വിജയിക്കില്ല.അപ്പൊ കമ്മന്റ് മറക്കണ്ട.

സുരക്ഷിതമായി ഫയല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം

നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ, മെമ്മറി കാര്‍ഡിലോ ,അതുമല്ലെങ്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും വീണ്ടും റികവര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.അത് ഒരു നിലക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍, ചിലപ്പോള്‍ ഓക്കേ അതൊരു കുരിശായും വരാറുണ്ട്. " ചാപ്പാ കുരിശു " സിനിമ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ? കുടുംബം കലങ്ങാന്‍ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാലോ?

സിനിമ കാണാത്തവര്‍ക്ക്  സംഭവം ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തരാം. നായകന്‍ അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ചില ഭാഗം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി.മൊബൈല്‍ കളവു പോയി. കിട്ടിയവന്‍ അതിലെ സീന്‍ യുടുബിലും ഇട്ടു .

എന്താ കേട്ടപ്പോള്‍ പേടി തുടങ്ങിയോ?

എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ സിനിമ കണ്ടതോടെ അവന്റെ ഹാര്‍ഡ്‌ ഡിസ്കും, മെമ്മറി കാര്‍ഡും തള്ളി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു.

എന്താ നിങ്ങളും അങ്ങിനെ ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണോ?

എങ്കില്‍ ഇതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ.അതിനു ശേഷം നമുക് തീരുമാനം എടുക്കാം.

ഡാറ്റ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തവിധം എന്നെന്നെക്കുമായി ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തരാം.

ദാ..ഇവിടെ ക്ലിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.ഇപ്പോള്‍  സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്സ്ടാല്‍ ആയി.ഇനി എങ്ങിനെ ഫയല്‍ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.
ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.
ഇനി ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ട ഫയല്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
ഇപ്പോള്‍ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്ത ഫയല്‍ റീകവര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.
( നാളെ ഒരു പക്ഷെ അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വയര്‍ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. ) 

ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ...സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖിക്കണ്ട...


നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ, മെമ്മറി കാര്‍ഡിലോ ,അതുമല്ലെങ്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും വീണ്ടും റികവര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.അത് ഒരു നിലക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍, ചിലപ്പോള്‍ ഓക്കേ അതൊരു കുരിശായും വരാറുണ്ട്. " ചാപ്പാ കുരിശു " സിനിമ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ? കുടുംബം കലങ്ങാന്‍ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാലോ?

സിനിമ കാണാത്തവര്‍ക്ക്  സംഭവം ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തരാം. നായകന്‍ അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ചില ഭാഗം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി.മൊബൈല്‍ കളവു പോയി. കിട്ടിയവന്‍ അതിലെ സീന്‍ യുടുബിലും ഇട്ടു .

എന്താ കേട്ടപ്പോള്‍ പേടി തുടങ്ങിയോ?

എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ സിനിമ കണ്ടതോടെ അവന്റെ ഹാര്‍ഡ്‌ ഡിസ്കും, മെമ്മറി കാര്‍ഡും തള്ളി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു.

എന്താ നിങ്ങളും അങ്ങിനെ ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണോ?

എങ്കില്‍ ഇതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ.അതിനു ശേഷം നമുക് തീരുമാനം എടുക്കാം.

ഡാറ്റ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തവിധം എന്നെന്നെക്കുമായി ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തരാം.

ദാ..ഇവിടെ ക്ലിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്യുക.ഇപ്പോള്‍  സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്സ്ടാല്‍ ആയി.ഇനി എങ്ങിനെ ഫയല്‍ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.
ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.
ഇനി ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ട ഫയല്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
ഇപ്പോള്‍ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്ത ഫയല്‍ റീകവര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.
( നാളെ ഒരു പക്ഷെ അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വയര്‍ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. ) 

ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ...സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖിക്കണ്ട...


മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

 
2011 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ് | നന്ദി.വീണ്ടും വരിക സ്പോണ്‍സര്‍ : ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ , സൈബര്‍ കിച്ചന്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ്