ഫയര്‍ ഫോക്സില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടംഎന്താണ് മാൽവെയർ ??? എങ്ങനെ തടയാം?

കമ്പ്യുട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സിസ്റ്റം ക്രാഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ പൊതുവായി മാൽവെയറുകൾ(malware) എന്നു പറയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളിന്റെ അറിവില്ലാതെ കമ്പ്യുട്ട്ർ സിസ്റ്റെം തകറാലിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണൂ മാൽവെയറുകൾ.

                                                      വെബ്രൌസറുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത്‌ തെറ്റായ സേർച്ചിംഗ്‌ നടത്തിക്കുക, പോപ്‌ അപ്‌ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൌസിംഗ്‌ പ്രവണത ചോർത്തുക എന്നിവയും മാൽവെയറുകളെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണു. തന്മൂലം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. മിക്കവാറും മാൽവെയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താലും സ്വയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്‌.

മാൽവെയറുകൾ പല തരം
---------------------------------------
 • വൈറസ്

സ്വയം പെരുകാൻ കഴിവുള്ളതും കംപ്യുട്ടറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണു വൈറസ്. പ്രധാനമയും ഇന്റെർനെറ്റ് വഴിയോ അണു വൈരുസ് വ്യാപിക്കുക.
 • വേം

സ്വയം പെരുകുന്ന കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണു വേമുകൾ.നെറ്റ് വർക്ക് വഴിയാണു ഇവ വ്യാപിക്കുന്നത്.സ്വയം റൺ ചെയ്യാം എന്നതാണൂ വൈറസിൽ നിന്നു ഇവക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസം..ഇവ കൂടുതലായും നെറ്റ് വർക്കിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത് അപഹരിക്കുക എന്ന ദ്രോഹമാണു ചെയ്യാറു.
 • ട്രോജൻ ഹോഴ്സ്

ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് എന്നത് സ്വയം പെരുകാത്ത മാൽവെയറുകളാണു.യൂസെർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണു ചെയ്യുന്നത് എന്നു തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കംപ്യുട്ടറിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റത്തിനു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണു ഇവയുടെ ജോലി.ഹാക്കർമാർ കംപ്യുട്ടറിലേക്ക് റിമോട്ട് അക്സസ്സിനു വേണ്ടി ആണു ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 
 • റൂട്ട്കിറ്റ്സ്
അറ്റാക്കറുടെ ആക്രമണം മറച്ച് വെക്കനാണു ഇവ ഉപയോഗിക്കുക.മാൽവെയർ കണ്ടെത്തുകയും തുരത്തുകയും ചെയ്താൽ അറ്റാക്കറുടെ ജോലി ഫലമില്ലാതാവും ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ റൂട്ട്കിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • ക്രൈം വെയർ
സൈബർ കുറ്റ ക്രുത്യങ്ങൾക്കാണു ഇത്തരം മാൽവെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഐഡന്റിറ്റി മൊഷണമാണു ഇതിൽ കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്.യൂസറുടെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളും സാംബത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് തിരിമറികൾ നടത്തുകയാണു ഇവരുടെ ജോലി..
 • സ്പൈവെയറുകൾ
ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട്‌ അതിലെ പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്‌ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ചാര പ്രോഗ്രാമുകളാണ്‌ സ്പൈവെയറുകൾ. ബ്രൌസിംഗ്‌, യൂസർ നാമങ്ങൾ, പാസ്‌വേഡുകൾ, ഇമെയിൽക്ലയന്റ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ എന്നിവയാണ്‌ സ്പൈവെയറുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ.
 • ഹൈജാക്കറുകൾ
ഹോം പേജ്‌, സെർച്ച്‌ പേജ്‌, സെർച്ച്‌ ബാർ തുടങ്ങിയ ബ്രൌസിംഗ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാൽവെയറുകളാണ്‌ ഹൈജാക്കറുകൾ. തെറ്റായ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ സെർച്ച്‌ റിസൾട്ടുകളിലേക്കോ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്‌ ഇത്തരം മാൽവെയറുകൾ ചെയ്യുന്നത്‌.
 • ടൂൾബാറുകൾ
ടൂൾബാറുകൾ ഉപദ്രവകാരികളാണെന്ന് തറപ്പിച്ച്‌ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പലപ്പോഴും ഇവ സെർച്ചിംഗ്‌ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി ബ്രൌസറിൽ കൂട്ടിചേർക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ്‌. ഗൂഗിൾ, യാഹൂ തുടങ്ങിയ സെർച്ച്‌ സൈറ്റുകളുടെ ടൂൾബാറുകൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്‌. എന്നാൽ ചിലയിനം ടൂൾബാറുകൾ തീർത്തും ശല്യമായി തീരുന്നവയുമുണ്ട്‌. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ മിക്കവാറും ഉപയോക്താവ്‌ അറിയാതെയാണ്‌ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്‌.
 • ഡയലർ
നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മോഡം/ഫോൺ കണക്ഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക്‌ രഹസ്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാൽവെയറുകളാണ്‌ ഡയലറുകൾ. തന്മൂലം യഥാർത്ഥ കണക്ഷനുള്ള വ്യക്തിക്ക്‌ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായി ബില്ലടക്കേണ്ടി വരുന്നു.
 • എങ്ങനെ തടയാം?
 സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗം കൊണ്ട്‌ ഒരു പരിധി വരെ മാൽവെയറുകളെ തടയാം. അനുയോജ്യമായ ഫയർവാളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആന്റിവൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക അത് ശരിയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവും മറ്റു സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ക്ഷിക്കുക.ഓട്ടോറൺ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക.ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിക്കാം.

മാൽവെയറുകളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാന്‍ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ താഴെ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
                                        


ഇടക്കെല്ലാം ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.
രെജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള കീ ടോറന്റ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.അതില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ മടിയുള്ളവരോ അറിയാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കമന്റ് ചെയ്‌താല്‍ മതില്‍ മെയില്‍ ചെയ്തു തരാം.

( കീ ഞാന്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാതിരിക്കുവാന്‍ ഒരു കാരണം ഉണ്ട്.ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒരു കീ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌താല്‍ അത് കൊണ്ട് ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമേ രെജിസ്ടര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ.ബാകിയുള്ളവരുടെ തെറി ഞാന്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടി വരും.നല്ല തെറി നേരിട്ട് കിട്ടുന്പോള്‍ എന്തിനാ വെറുതെ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടു ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി കേള്‍ക്കുന്നത് ? ടോറന്റ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച കീ ജനരെട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചു കിട്ടുന്ന കീയാണ് ഞാന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തു തരുന്നത്. )കടപ്പാട് : - വിക്കിപീഡിയ


കമ്പ്യുട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സിസ്റ്റം ക്രാഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ പൊതുവായി മാൽവെയറുകൾ(malware) എന്നു പറയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളിന്റെ അറിവില്ലാതെ കമ്പ്യുട്ട്ർ സിസ്റ്റെം തകറാലിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണൂ മാൽവെയറുകൾ.

                                                      വെബ്രൌസറുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത്‌ തെറ്റായ സേർച്ചിംഗ്‌ നടത്തിക്കുക, പോപ്‌ അപ്‌ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൌസിംഗ്‌ പ്രവണത ചോർത്തുക എന്നിവയും മാൽവെയറുകളെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണു. തന്മൂലം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. മിക്കവാറും മാൽവെയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താലും സ്വയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്‌.

മാൽവെയറുകൾ പല തരം
---------------------------------------
 • വൈറസ്

സ്വയം പെരുകാൻ കഴിവുള്ളതും കംപ്യുട്ടറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണു വൈറസ്. പ്രധാനമയും ഇന്റെർനെറ്റ് വഴിയോ അണു വൈരുസ് വ്യാപിക്കുക.
 • വേം

സ്വയം പെരുകുന്ന കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണു വേമുകൾ.നെറ്റ് വർക്ക് വഴിയാണു ഇവ വ്യാപിക്കുന്നത്.സ്വയം റൺ ചെയ്യാം എന്നതാണൂ വൈറസിൽ നിന്നു ഇവക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസം..ഇവ കൂടുതലായും നെറ്റ് വർക്കിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത് അപഹരിക്കുക എന്ന ദ്രോഹമാണു ചെയ്യാറു.
 • ട്രോജൻ ഹോഴ്സ്

ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് എന്നത് സ്വയം പെരുകാത്ത മാൽവെയറുകളാണു.യൂസെർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണു ചെയ്യുന്നത് എന്നു തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കംപ്യുട്ടറിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റത്തിനു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണു ഇവയുടെ ജോലി.ഹാക്കർമാർ കംപ്യുട്ടറിലേക്ക് റിമോട്ട് അക്സസ്സിനു വേണ്ടി ആണു ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 
 • റൂട്ട്കിറ്റ്സ്
അറ്റാക്കറുടെ ആക്രമണം മറച്ച് വെക്കനാണു ഇവ ഉപയോഗിക്കുക.മാൽവെയർ കണ്ടെത്തുകയും തുരത്തുകയും ചെയ്താൽ അറ്റാക്കറുടെ ജോലി ഫലമില്ലാതാവും ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ റൂട്ട്കിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • ക്രൈം വെയർ
സൈബർ കുറ്റ ക്രുത്യങ്ങൾക്കാണു ഇത്തരം മാൽവെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഐഡന്റിറ്റി മൊഷണമാണു ഇതിൽ കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്.യൂസറുടെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളും സാംബത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് തിരിമറികൾ നടത്തുകയാണു ഇവരുടെ ജോലി..
 • സ്പൈവെയറുകൾ
ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട്‌ അതിലെ പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്‌ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ചാര പ്രോഗ്രാമുകളാണ്‌ സ്പൈവെയറുകൾ. ബ്രൌസിംഗ്‌, യൂസർ നാമങ്ങൾ, പാസ്‌വേഡുകൾ, ഇമെയിൽക്ലയന്റ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ എന്നിവയാണ്‌ സ്പൈവെയറുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ.
 • ഹൈജാക്കറുകൾ
ഹോം പേജ്‌, സെർച്ച്‌ പേജ്‌, സെർച്ച്‌ ബാർ തുടങ്ങിയ ബ്രൌസിംഗ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാൽവെയറുകളാണ്‌ ഹൈജാക്കറുകൾ. തെറ്റായ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ സെർച്ച്‌ റിസൾട്ടുകളിലേക്കോ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്‌ ഇത്തരം മാൽവെയറുകൾ ചെയ്യുന്നത്‌.
 • ടൂൾബാറുകൾ
ടൂൾബാറുകൾ ഉപദ്രവകാരികളാണെന്ന് തറപ്പിച്ച്‌ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പലപ്പോഴും ഇവ സെർച്ചിംഗ്‌ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി ബ്രൌസറിൽ കൂട്ടിചേർക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ്‌. ഗൂഗിൾ, യാഹൂ തുടങ്ങിയ സെർച്ച്‌ സൈറ്റുകളുടെ ടൂൾബാറുകൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്‌. എന്നാൽ ചിലയിനം ടൂൾബാറുകൾ തീർത്തും ശല്യമായി തീരുന്നവയുമുണ്ട്‌. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ മിക്കവാറും ഉപയോക്താവ്‌ അറിയാതെയാണ്‌ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്‌.
 • ഡയലർ
നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മോഡം/ഫോൺ കണക്ഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക്‌ രഹസ്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാൽവെയറുകളാണ്‌ ഡയലറുകൾ. തന്മൂലം യഥാർത്ഥ കണക്ഷനുള്ള വ്യക്തിക്ക്‌ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായി ബില്ലടക്കേണ്ടി വരുന്നു.
 • എങ്ങനെ തടയാം?
 സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗം കൊണ്ട്‌ ഒരു പരിധി വരെ മാൽവെയറുകളെ തടയാം. അനുയോജ്യമായ ഫയർവാളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആന്റിവൈറസ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക അത് ശരിയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവും മറ്റു സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ക്ഷിക്കുക.ഓട്ടോറൺ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക.ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിക്കാം.

മാൽവെയറുകളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാന്‍ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ താഴെ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
                                        


ഇടക്കെല്ലാം ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.
രെജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള കീ ടോറന്റ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.അതില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ മടിയുള്ളവരോ അറിയാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കമന്റ് ചെയ്‌താല്‍ മതില്‍ മെയില്‍ ചെയ്തു തരാം.

( കീ ഞാന്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാതിരിക്കുവാന്‍ ഒരു കാരണം ഉണ്ട്.ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒരു കീ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌താല്‍ അത് കൊണ്ട് ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമേ രെജിസ്ടര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ.ബാകിയുള്ളവരുടെ തെറി ഞാന്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടി വരും.നല്ല തെറി നേരിട്ട് കിട്ടുന്പോള്‍ എന്തിനാ വെറുതെ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടു ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി കേള്‍ക്കുന്നത് ? ടോറന്റ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച കീ ജനരെട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചു കിട്ടുന്ന കീയാണ് ഞാന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തു തരുന്നത്. )കടപ്പാട് : - വിക്കിപീഡിയ


കരണ്ട് ബില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടക്കുന്ന സംവിധാനം

Thanks rafeekppp
Thanks rafeekppp

How to change the language from Arabic to English in Google Chrome?

ഒരു അറബിക്ക്  മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ ലാപ്ടോപ് ഒന്ന് കൊടുത്തതാ, ദാ ..പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങേരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ഗൂഗിൾ ക്രോം അറബിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് എനിക്കിട്ടൊരു പണി തന്നു.കുറച്ചു കഷ്ട്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാന്‍ വീണ്ടും അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്  കണ്‍വരട്ട്  ചെയ്തു.എങ്ങിനെയാനെന്നല്ലേ? താഴെ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കികോളൂ..


ഇനി ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ക്ലോസ് ചെയ്തു വീണ്ടും റി സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ചെയ്തു നോക്കൂ..ഒരു അറബിക്ക്  മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ ലാപ്ടോപ് ഒന്ന് കൊടുത്തതാ, ദാ ..പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങേരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ഗൂഗിൾ ക്രോം അറബിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് എനിക്കിട്ടൊരു പണി തന്നു.കുറച്ചു കഷ്ട്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാന്‍ വീണ്ടും അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്  കണ്‍വരട്ട്  ചെയ്തു.എങ്ങിനെയാനെന്നല്ലേ? താഴെ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കികോളൂ..


ഇനി ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ക്ലോസ് ചെയ്തു വീണ്ടും റി സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ചെയ്തു നോക്കൂ..ഒളിച്ചിരുന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

നെറ്റ് സ്ലോ ആയാൽ ഞങളുടെ  IT  Manager  " എന്തുവാടേ..ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയുന്നത്"  എന്ന് ചോദിച്ച്  ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്റെ സിസ്റ്റം ചെക്ക്‌ ചെയ്യാനാണ്.എന്നെ അത്രക് വിശ്വാസമാണ്.പക്ഷെ ഞാൻ അത്തരക്കാരൻ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ .വേണേൽ എന്റെ സിസ്റ്റം ചെക്ക്‌ ചെയ്തോട്ടെ..ഡൌണ്‍ലോഡ് സോഫ്റ്റ്‌  വെയറിന്റെ പൊടിപോലുമില്ല കണ്ടു പിടിക്കാൻ. അതെങ്ങിനെയാനെന്നോ?

യു ടോറന്റിൽ ചെയ്യുന്ന വിദ്യയേ എനിക്ക് അറിയുകയുള്ളു.ആദ്യം യു ടോറന്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.

Options  എന്നതില ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Preference  സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന ബോക്സ്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക.അതിൽ നമുക്ക്  Hide / Unhide ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കീ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും.

ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചത് Alt +H  എന്ന കീയാണ്.അതുപയോഗിച്ചു നമ്മുക്ക് ആവശ്യാനുസരണംHide / Unhide ചെയ്യാം.


നെറ്റ് സ്ലോ ആയാൽ ഞങളുടെ  IT  Manager  " എന്തുവാടേ..ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയുന്നത്"  എന്ന് ചോദിച്ച്  ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്റെ സിസ്റ്റം ചെക്ക്‌ ചെയ്യാനാണ്.എന്നെ അത്രക് വിശ്വാസമാണ്.പക്ഷെ ഞാൻ അത്തരക്കാരൻ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ .വേണേൽ എന്റെ സിസ്റ്റം ചെക്ക്‌ ചെയ്തോട്ടെ..ഡൌണ്‍ലോഡ് സോഫ്റ്റ്‌  വെയറിന്റെ പൊടിപോലുമില്ല കണ്ടു പിടിക്കാൻ. അതെങ്ങിനെയാനെന്നോ?

യു ടോറന്റിൽ ചെയ്യുന്ന വിദ്യയേ എനിക്ക് അറിയുകയുള്ളു.ആദ്യം യു ടോറന്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.

Options  എന്നതില ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Preference  സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന ബോക്സ്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക.അതിൽ നമുക്ക്  Hide / Unhide ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കീ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും.

ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചത് Alt +H  എന്ന കീയാണ്.അതുപയോഗിച്ചു നമ്മുക്ക് ആവശ്യാനുസരണംHide / Unhide ചെയ്യാം.


I can access my Gmail account, but I can't login to my Google talk account

ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹെഡിംഗ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങിനെ പരിഹരിക്കാം ?. ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പലരും ഗൂഗിളിന്റെ 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ഓണ്‍ ചെയ്തിടുന്ന കാരണമാണ്.ഇങ്ങിനെ ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ്.സേഫ് ആണ്.പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതു ഓണ്‍ ചെയ്‌താൽ ജി ടാക്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിമെയിൽ പാസ് വേര്ഡ് യൂസ് ചെയ്‌താൽ മതിയാകില്ല.അതിനു പ്രത്യേകം പാസ് വേർഡ്‌ 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നവ അല്ല.ഒരു അര്ത്തവും ഇല്ലാത്ത കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ആയിരിക്കും.അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങിനെ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ? അത് കൊണ്ട് 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ഓഫ്‌ ചെയ്‌താൽ ഒരേ പാസ്‌ വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ജി മെയിലും ജി ടോക്കും ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

2 വേ വെരിഫ്കെഷൻ എങ്ങിനെ ഓഫ്‌ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

 • ജിമെയിൽ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ  Account സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 • Security സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക 


 • Turn off 2 step verification എന്നത് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക ഇനി ജിമെയിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച്  ജി ടോക്കും സൈൻ ഇൻ  ചെയ്യാൻ  സാധിക്കും 
ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹെഡിംഗ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങിനെ പരിഹരിക്കാം ?. ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പലരും ഗൂഗിളിന്റെ 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ഓണ്‍ ചെയ്തിടുന്ന കാരണമാണ്.ഇങ്ങിനെ ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ്.സേഫ് ആണ്.പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതു ഓണ്‍ ചെയ്‌താൽ ജി ടാക്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിമെയിൽ പാസ് വേര്ഡ് യൂസ് ചെയ്‌താൽ മതിയാകില്ല.അതിനു പ്രത്യേകം പാസ് വേർഡ്‌ 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നവ അല്ല.ഒരു അര്ത്തവും ഇല്ലാത്ത കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ആയിരിക്കും.അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങിനെ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ? അത് കൊണ്ട് 2 വെ വെരിഫികേഷൻ ഓഫ്‌ ചെയ്‌താൽ ഒരേ പാസ്‌ വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ജി മെയിലും ജി ടോക്കും ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

2 വേ വെരിഫ്കെഷൻ എങ്ങിനെ ഓഫ്‌ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

 • ജിമെയിൽ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ  Account സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
 • Security സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക 


 • Turn off 2 step verification എന്നത് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക ഇനി ജിമെയിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച്  ജി ടോക്കും സൈൻ ഇൻ  ചെയ്യാൻ  സാധിക്കും 

നിങ്ങളുടെ ആദാര്‍ നമ്പര്‍ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുമായി എങ്ങിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാംകേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ എല്‍.പി.ജി. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുമുള്ള സബ്‌സിഡി സപ്തംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാകുകയാണ്. ഇനി സബ്‌സിഡി കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഉപഭോക്താവിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആധാര്‍ കാര്‍ഡും ഉണ്ടാവുകയും അവ പരസ്​പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം.

അതിന് പുറമെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പാചക വാതക ഡീലറുടെ പക്കല്‍ എന്റോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഓരോ സിലിണ്ടറിനും വിപണി വിലയായ 950 രൂപയോളം നല്‍കേണ്ടിവരും.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി ഉറപ്പാക്കാനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആധാർ കാർഡ്‌ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ ആയി ലിങ്ക് ചെയ്യൽ ആണ്.അതിനുള്ള ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ താഴെ ക്ലിക്കുക.
ആധാർ കാര്ഡ്  പോസ്റ്റിൽ വരുന്നതും കാത്തു ഇരിക്കുന്നവർ ഓണ്‍ലൈനിൽ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്.അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരെത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് .വായിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

ഇനി LPG ആയി എങ്ങിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് നോക്കാം.അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കു 


START  എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അതിൽ നിങ്ങളുടെ  ഡിറ്റെയിൽസ്  ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇത്രയുമായാൽ ആധാർ കാർഡ്‌ ലിങ്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.ഇനിയിത് കണക്ട് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങിനെ ഉറപ്പാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.അതിനായി നിങ്ങളുടെ GAS  PROVIDER  ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Indane Gas  -   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്
Bharat Gas  -   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്
HP Gas         -    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്

ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്  Indane Gas നെയാണ്.
Fill ചെയ്തതിനു ശേഷം PROCEED എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കണ്‍സ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചതിനു ശേഷം search  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്  മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇതിനെ കുറിച്ച് മലയാളി വാര്ത്ത എന്നാ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ചു കൂടി വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


  കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ എല്‍.പി.ജി. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുമുള്ള സബ്‌സിഡി സപ്തംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാകുകയാണ്. ഇനി സബ്‌സിഡി കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഉപഭോക്താവിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആധാര്‍ കാര്‍ഡും ഉണ്ടാവുകയും അവ പരസ്​പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം.

അതിന് പുറമെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പാചക വാതക ഡീലറുടെ പക്കല്‍ എന്റോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഓരോ സിലിണ്ടറിനും വിപണി വിലയായ 950 രൂപയോളം നല്‍കേണ്ടിവരും.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി ഉറപ്പാക്കാനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആധാർ കാർഡ്‌ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ ആയി ലിങ്ക് ചെയ്യൽ ആണ്.അതിനുള്ള ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ താഴെ ക്ലിക്കുക.
ആധാർ കാര്ഡ്  പോസ്റ്റിൽ വരുന്നതും കാത്തു ഇരിക്കുന്നവർ ഓണ്‍ലൈനിൽ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്.അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരെത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് .വായിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

ഇനി LPG ആയി എങ്ങിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് നോക്കാം.അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കു 


START  എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അതിൽ നിങ്ങളുടെ  ഡിറ്റെയിൽസ്  ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇത്രയുമായാൽ ആധാർ കാർഡ്‌ ലിങ്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.ഇനിയിത് കണക്ട് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങിനെ ഉറപ്പാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.അതിനായി നിങ്ങളുടെ GAS  PROVIDER  ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Indane Gas  -   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്
Bharat Gas  -   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്
HP Gas         -    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്

ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്  Indane Gas നെയാണ്.
Fill ചെയ്തതിനു ശേഷം PROCEED എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കണ്‍സ്യൂമർ നമ്പർ അടിച്ചതിനു ശേഷം search  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്  മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇതിനെ കുറിച്ച് മലയാളി വാര്ത്ത എന്നാ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ചു കൂടി വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


  

ആധാർ കാർഡുകൾ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ആധാർ കാർഡിനായി എൻറോൾ ചെയ്ത് ദീർഘ   കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ?എങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട.ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡുകൾ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആവശ്യമായ വസ്ത്തുക്കൾ
-------------------------------
 1. ഇന്റർനെറ്റ്‌ കണക്ഷനോടു കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ്‌ കണ്ടിഷനോടെ ഒരെണ്ണം 
 2. ആധാർ എൻറോൾമെന്റ്  നടന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച രസീത്.
 3. എൻറോൾമെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്കിയ മൊബൈൽ നമ്പർ സിം ഉള്ള ഫോണ്‍ 
 4. പ്രിന്റർ 
ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം.
-------------------------------------
ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
അപ്പോൾ താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വെബ്‌ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.ഇനിയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന രസീതിന്റെ ആവശ്യം.അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഡിറ്റൈൽസ്  ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ബട്ടണ്‍ പ്രസ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആകും.ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ ശെരിയാവില്ല.എൻറോൾമെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്കിയ മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം കൊടുക്കാൻ.ശേഷം Submit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പരിലേക്ക് ഒരു സെക്കുരിട്ടി പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റർ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.അതിൽ കാണുന്ന 'Download your e Adhaar' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.ഈ ഫയൽ ഓപണ്‍ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ആവശ്യപ്പെടും.പാസ് വേർഡ്‌ എന്തായിരിക്കുമെന്നത് പേജിന്റെ താഴെയായി ചുവന്ന മഷിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.മിക്കവാറും നാം നല്കിയ പിന്കോഡ് ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേർഡ്


ഇതിനെ കുറിച്ച് മലയാളി വാര്ത്ത എന്നാ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ചു കൂടി വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


അറിയിപ്പ് :-
ആധാർ കാർഡ്‌  രെജിസ്റ്റർ ആയവരുടെ കാർഡുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങിനെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ .6 മാസമായിട്ടും രെജിസ്റ്റർ ആവാത്തവർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പര് ആയ 1800-300-1947 എന്ന നമ്പറിലോ help@uidai.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോ ബന്ധപ്പെടുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് www.uidai.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക. 
ആധാർ കാർഡിനായി എൻറോൾ ചെയ്ത് ദീർഘ   കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ?എങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട.ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡുകൾ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആവശ്യമായ വസ്ത്തുക്കൾ
-------------------------------
 1. ഇന്റർനെറ്റ്‌ കണക്ഷനോടു കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ്‌ കണ്ടിഷനോടെ ഒരെണ്ണം 
 2. ആധാർ എൻറോൾമെന്റ്  നടന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച രസീത്.
 3. എൻറോൾമെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്കിയ മൊബൈൽ നമ്പർ സിം ഉള്ള ഫോണ്‍ 
 4. പ്രിന്റർ 
ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം.
-------------------------------------
ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
അപ്പോൾ താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വെബ്‌ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.ഇനിയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന രസീതിന്റെ ആവശ്യം.അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഡിറ്റൈൽസ്  ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ബട്ടണ്‍ പ്രസ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആകും.ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ ശെരിയാവില്ല.എൻറോൾമെന്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്കിയ മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം കൊടുക്കാൻ.ശേഷം Submit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പരിലേക്ക് ഒരു സെക്കുരിട്ടി പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റർ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.അതിൽ കാണുന്ന 'Download your e Adhaar' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരും.ഈ ഫയൽ ഓപണ്‍ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ആവശ്യപ്പെടും.പാസ് വേർഡ്‌ എന്തായിരിക്കുമെന്നത് പേജിന്റെ താഴെയായി ചുവന്ന മഷിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.മിക്കവാറും നാം നല്കിയ പിന്കോഡ് ആയിരിക്കും പാസ്സ്‌വേർഡ്


ഇതിനെ കുറിച്ച് മലയാളി വാര്ത്ത എന്നാ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ചു കൂടി വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


അറിയിപ്പ് :-
ആധാർ കാർഡ്‌  രെജിസ്റ്റർ ആയവരുടെ കാർഡുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങിനെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ .6 മാസമായിട്ടും രെജിസ്റ്റർ ആവാത്തവർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പര് ആയ 1800-300-1947 എന്ന നമ്പറിലോ help@uidai.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോ ബന്ധപ്പെടുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് www.uidai.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക. 
വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

   
   

wifi സിഗ്നൽ എങ്ങിനെ വര്ധിപ്പിക്കാംമലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

 
2011 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ് | നന്ദി.വീണ്ടും വരിക സ്പോണ്‍സര്‍ : ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ , സൈബര്‍ കിച്ചന്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ്