ഫേസ്ബുക്കില് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടില് നിന്ന് മറയ്ക്കാം.

ഫേസ് ബുക്കില്നിങ്ങള്ഒരാളെ ഫ്രണ്ടാക്കിയാല്മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇയാളെ കാണാന്സാധിക്കും. ഇതല്ലാതെ ഒരാളെ മാത്രമായി മറയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. അല്ലെങ്കില്നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് മുഴുവനായും മറയ്ക്കണം. ഇതല്ലാതെ എന്താണ് വഴി.
ചെയ്തു നോക്കുക.
ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്പ്രൊഫൈല്എടുത്ത് ചെറിയ പെന്സില്ഐക്കണില്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ഫ്രണ്ട്സ് സെക്ഷനില്‍)
friends and family
ല്‍ Edit Profile വരുമ്പോള്താഴേക്ക് സ്ക്രോള്ചെയ്യുക.

 ചെറിയ ഐക്കണ്കാണുന്നതില്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലിസ്റ്റില്‍ Only me സെലക്ട് ചെയ്താല്നിങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്്റ്റ് കാണാന്സാധിക്കൂ.
ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവന്ഫ്രണ്ട്സിനെയും കാണുന്നത് തടയാന്‍ Custom എടുക്കുക.

 മാര്ക്ക് കാണുന്നിടത്ത് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കില്അവരുടെ പേരും Hide this from എന്നിടത്ത് നല്കുക.
Save
ചെയ്യുക.
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊന്നും കാണാനാവില്ല. ഇത് അവരുടെ സംശയത്തിനിടയാക്കിയേക്കും

1 comment:

  1. ബ്രദര്‍ ഇത് കലക്കി. നന്ദി

    ReplyDelete

മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

 
2011 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ് | നന്ദി.വീണ്ടും വരിക സ്പോണ്‍സര്‍ : ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ , സൈബര്‍ കിച്ചന്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ്