വരയ്ക്കാനറിയില്ലെങ്കിലും കാര്ട്ടൂണ് തയ്യാറാക്കാം..


നിങ്ങള്ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതില്കഴിവുള്ള ആളല്ലെങ്കിലും നിങ്ങള്ക്ക് കാര്ട്ടൂണ്സ്ട്രിപ്പുകള്നിര്മ്മിക്കാം.രജിസ്റ്റര്ചെയ്ത് സൈറ്റില്കയറിയാല് നിങ്ങള്ക്ക് കാര്ട്ടൂണ്നിര്മ്മിച്ചു തുടങ്ങാം. ഡ്രാഗ് ആന്ഡ് ഡ്രോപ്പ് വഴിയാണ് നിര്മ്മാണം. സീനുകള്‍, എക്സ്പ്രഷനുകള്‍, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയൊക്കെ സെറ്റു ചെയ്യാം.

0 comments:

മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

 
2011 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ് | നന്ദി.വീണ്ടും വരിക സ്പോണ്‍സര്‍ : ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ , സൈബര്‍ കിച്ചന്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടിപ്സ്